Redyak
Image default
Dienstverlening

Laat de wandzwenkkraan regelmatig keuren

Het is belangrijk om je wandzwenkkraan regelmatig te laten keuren om de veilig van je medewerkers te kunnen waarborgen. Ben jij de werkgever en maken jouw medewerkers gebruik van deze kraanmachine, dan ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid van jouw medewerkers en zul je dus moeten zorgen voor veilig gereedschap. De EKH raadt daarom aan om wandzwenkkranen minimaal jaarlijks te laten keuren.

De keuring van een wandzwenkkraan

Wanneer je de wandzwenkkraan laat keuren, is het belangrijk om hier iemand voor in te schakelen die precies weet welke veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd. Een keurmeester van de EKH is zo iemand. Tijdens de keuring vraagt de keurmeester alle documenten op die bij de kraan horen. Dat zijn bijvoorbeeld het kraanboek, de vorige inspectierapporten en de certificaten. Vaak wordt daarnaast ook naar de ervaringen gevraagd van het bedieningspersoneel. Na deze eerste indruk komen er alvast een aantal punten naar voren waar eventueel extra op moet worden gelet. Zijn er geen grote gebreken, dan kan de goedkeuringssticker worden opgeplakt. Zijn er echter wel gebreken, dan wordt er besproken welke reparaties er nodig zijn om deze goedkeuringssticker wel te kunnen ontvangen.

Andere keuringen

Ook voor andere keuringen van hijs- en hefgereedschappen kun je bij de EKH terecht. Er is veel onduidelijkheid over de praktische invulling van de wet- en regelgeving omtrent verantwoord omgaan met hijsmiddelen. Om aan deze onzekerheden een einde te maken, is op initiatief van een aantal branchegenoten de vereniging EKH opgericht. Op die manier wordt de veiligheid wat betreft het werken met hijs- en hefmiddelen vergroot en kunnen bedrijven beter blijven werken zonder ongevallen op de werkvloer te hebben. Om deze veiligheid nog verder te vergroten, zorgt de EKH ervoor dat hijs- en hefmiddelen worden gekeurd door goed opgeleide keurmeesters.

Zelf keurmeester worden

Bij de EKH is het mogelijk om zelf ook een opleiding tot keurmeester te volgen. De EKH heeft eigen opleidingen met examens ontwikkeld, om de kwaliteit van de keuringen zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. Na de opleiding ontvang je een persoonscertificaat van vakbekwaamheid, afgegeven door DNV-GL. Na het afronden van deze opleiding zullen keurmeester nog wel regelmatig moeten terugkomen voor bijscholingen en hercertificatie.

Gerelateerde artikelen

Het vinden van de goedkoopste afvalcontainerverhuur

Elektricien Utrecht kan van alles voor je installeren op de groepenkast

Een baan bij Drie Gasthuizen Groep