Redyak
Image default
Financieel

Waarom is het verzekeren van een boot belangrijk?

Er geldt voor het verzekeren van een boot geen wettelijke verplichting in Nederland. Althans op moment van schrijven niet. De kans bestaat uiteraard wel dat hier in de toekomst verandering in zal komen. Het afsluiten van een bootverzekering is hoe dan ook, ook ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting, absoluut iets wat de moeite waard is om te overwegen. Dit niet in het minst omdat je op die manier toch een ontzettend belangrijke zekerheid voor jezelf creëert. Dit niet in het minst op financieel vlak. In ieder geval, wil jij ook graag ontdekken waarom het afsluiten van een verzekering voor een boot zo belangrijk is? Dan moet je er absoluut voor kiezen om verder te lezen!

Een bootverzekering is zeker geen overbodige luxe

Er geldt op het ogenblik dat deze pagina geschreven wordt geen wettelijke verplichting voor wat het verzekeren van een boot betreft. Althans niet in Nederland. In andere landen bestaat er immers wel een dergelijke verplichting. Daarover echter hieronder meer. Hoe dan ook zal je tot de vaststelling komen dat het afsluiten van een verzekering voor een boot geen overbodige luxe is, integendeel.

Er zijn verschillende zaken die ervoor zorgen dat het verzekeren van een boot door de jaren heen eigenlijk alleen maar belangrijker is geworden. Niet alleen is het namelijk zo dat de wateren drukker bevaren worden, daarnaast zal je ook kunnen vaststellen dat de prijzen van boten door de jaren heen alleen maar duurder zijn geworden. In ieder geval zijn dit alvast twee uitstekende redenen om ervoor te kiezen om een bootverzekering af te sluiten.

In bepaalde gevallen wel degelijk wettelijk verplicht

Let op, het verzekeren van een boot mag dan in de praktijk niet verplicht zijn hier in Nederland, in andere landen geldt er wel degelijk een bepaalde verplichting voor. Dit is niet alleen het geval voor Italië, maar bovendien ook voor andere populaire vakantielanden zoals Spanje en Griekenland. Heb je ervoor gekozen om een vakantie te boeken naar Kroatië en wil je graag met je boot gaan varen in dit prachtige, waterrijke land? In dat geval zal je eveneens kunnen vaststellen dat je rekening moet houden met een wettelijke verplichting.

Hoeveel bedragen de kosten voor het verzekeren van een boot?

De kosten die voor het verzekeren van een boot worden aangerekend worden in de praktijk bepaald door een aantal verschillende elementen. In de basis wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de specificaties evenals naar de waarde van je boot. Omwille van deze reden is het zo dat de basispremie van bootverzekeringen in de praktijk aanzienlijk kan verschillen. Het is dus met andere woorden niet omdat je buurman kan genieten van een bepaalde, zeer scherpe premie, dat diezelfde premie eveneens voor jouw bootverzekering tot de mogelijkheden behoort.

De kosten voor het verzekeren van een boot worden naast bovenstaande eveneens beïnvloed door bijvoorbeeld het type bootverzekering waarvoor je gaat kiezen. De WA-verzekering die enkel en alleen schade indekt aan de eigen boot kan bijvoorbeeld worden afgesloten tegen een zeer scherpe verzekeringspremie. Dat geldt echter slechts in veel mindere mate voor de WA+ beperkt casco en de WA+ volledige cascoverzekeringen. Toch zijn deze bootverzekeringen uiteraard ontzettend interessant. Dit niet in het minst omdat ze je voorzien van een echt optimale dekking.