Redyak
Image default
Verbouwen

Wat zijn de juiste stappen voor een bedrijfsongeval?

Je wilt er liever niet mee te maken hebben, maar soms kom je er niet onderuit en kun je er niets aan doen als ondernemer. Een bedrijfsongeval zit vaak in een klein hoekje. Maar voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Maar als het dan toch zover is, kun je maar beter goed voorbereid zijn. Zorg voor een goede aanpak en zorg ervoor dat alle randvoorwaarden zijn geregeld. Een ongeval an sich is altijd al erg vervelend.

Bij een bedrijfsongeval heb je verschillende risico’s. Wees je hier bewust van:

1. De belangrijkste: De veiligheid van de medewerkers staat op het spel.

2. De productie kan worden stilgelegd door een claim.

3. Wanneer nalatigheid een rol speelt, kunnen er juridische consequenties zijn.

4. Wanneer er zwaar letsel, of erger is, speelt imagorisico een belangrijke rol

5. Na bovenstaande kan er financieel risico ontstaan door verzuim en materiaal.

 

Zorg in ieder geval hier voor

Zorg voor een goede bedrijfs(ongevallen) verzekering. Maar ook moet er iemand een EHBO en BHV hebben. Zorg in eerste instantie altijd voor de best mogelijke zorg na een ongeval. Ligt de persoon op een veilige plaats, wat is nodig om de schade te minimaliseren en het herstel te bevorderen? Je wilt dat de persoon in kwestie graag weer zo snel mogelijk de oude is. Zorg er tot slot voor dat de RI&E op orde is.

Incidenten registratie

Het is belangrijk om een ongeval of bijna-ongeval/ incident te registreren in een zorgvuldig systeem. Dit doe je bijvoorbeeld met een ongevallen formulier. Zodoende kan het bedrijf inzicht krijgen in situaties en deze verbeteren. Maar al te vaak blijkt nog dat een bedrijf/ organisatie wel een dergelijk systeem heeft, maar dat het niet goed word bijgehouden. Vaak vanwege tijdgebrek of de complexiteit van het systeem. Daarnaast is er vaak te weinig (in)zicht op de registraties en is het een klus die vaak tijdrovend lijkt. Dit terwijl dit laatste niet altijd het geval hoeft te zijn. 

Het is niet veel zin dat de incidenten die al in het systeem staan, dat hier niets mee wordt gedaan. Deze dienen te worden geanalyseerd en te worden geëvalueerd. Met deze inzichten kan er een aanpassing worden gemaakt om herhaling te voorkomen.

Let hier altijd op

Zorg ervoor dat je weet waarom bepaalde incidenten niet worden gemeld of waarom deze niet zijn geregistreerd. Komt dit door de aard of de ernst van de situatie of ligt er een andere reden aan ten grondslag? Wanneer dit bekend is, kan hierop actie worden gevoerd. Het is belangrijk om dit te achterhalen bij medewerkers en leidinggevenden. Met een dynamische RI&E heb je een systeem waarmee je kinderlijk eenvoudig de registraties maakt. Altijd snel en overzichtelijk.

https://www.raatwerk.nl/waarom-de-digitale-rie/