Redyak
Image default
Zakelijke dienstverlening

Zorg voor een geschikt ontruimingsplan

Mochten zich in een bedrijf calamiteiten voordoen zoals brand, het ontsnappen van bepaalde gassen, een explosie of iets anders dan is het zaak dat iedereen zo snel mogelijk in veiligheid gebracht wordt. Daarvoor is het hebben van een ontruimingsplan onontbeerlijk.

Laat het plan opstellen door een professional

Een ontruimingsplan kun je als ondernemer zelf opstellen maar het is verstandig dit over te laten aan een professioneel bedrijf. Zij weten namelijk precies waar ze op dienen te letten en houden rekening met diverse factoren bij het ontwikkelen van een ontruimingsplan. Een dergelijk plan is bij wet verplicht voor ieder bedrijf en als zich een noodsituatie voordoet is het plan direct van kracht.

Wat staat er in een ontruimingsplan?

In een ontruimingsplan worden verschillende zaken opgenomen. Er wordt in kaart gebracht hoe het bedrijf ingericht is en er dus uitziet. Alle gegevens zoals het aantal etages, de totale oppervlakte enzovoort worden daarbij gebruikt. Daarnaast komt erin te staan hoe de mensen in geval van nood zo snel mogelijk geholpen kunnen worden om buiten te raken. Dit betekent dat de vluchtroutes bekend zijn en iedereen zo snel mogelijk in veiligheid is.

Verdere inhoud van het plan

Daarnaast staat in een ontruimingsplan wat je dient te doen bij verschillende noodsituaties. In het geval van brand doen zich andere zaken voor dan bij een ontruiming maar de bhv’ers in het bedrijf zijn daarvan ook op de hoogte. De taken van aanwezige beveiliging, BHV en van de directie worden ook opgenomen in het plan zodat iedereen weet wat hij of zij kan doen in een noodsituatie. Belangrijk is om te weten waar de veiligheidsmiddelen zich bevinden in een bedrijf. De vluchtroutes en de tekening van het bedrijf dienen openbaar en op iedere etage van een bedrijf aanwezig te zijn zodat je kunt zien wat de snelste route is om het pand te verlaten.